คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการประเทศไทย

Eugene Wee
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

Pornchai Egpongphisit
รองประธานกรรมการ

Dr Tan Tzu Jen
คณะกรรมการ

Yingpan Trepralum
คณะกรรมการ

Laddawan Songsawadwong
คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ

Peter C Phan
Chairman

Dr Tan Tzu Jen
Non-Executive Director

Eugene Wee
Executive Director

คณะกรรมการที่ปรึกษา

Foo Hee Kiang
Strategy Adviser

Eugene Seow
Capacity Dev Advisor

Dr Boon Jiabin
Medical Advisor

Andrew Cl Ong
Legal Advisor

Vernetta Lopez
Goodwill Ambassador

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"