วิดีโอ

วิดีโอ

ขอบคุณ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผม

ก็มันเลือกเกิดไม่ได้

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"