โครงการผู้สูงอายุยากไร้

การให้เกียรติผู้สูงอายุที่ถูกลืม

•  มุ่งเน้นสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวที่ขาดแคลน

•  ให้การช่วยเหลือทางด้านอาหาร การแพทย์ รวมถึงทางด้านจิตใจ เพื่อช่วยรักษาเยียวยาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

•  ผู้สูงอายุในโครงการ ได้รับการดูแลเยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นการดูแลทั้งสุขภาพร่างกาย มีการวัดความดัน และวัดระดับออกซิเจนในเลือดทุกครั้งเพื่อเฝ้าระวังภาวะร่างกาย รวมถึงด้านสภาวะจิตใจมีการพูดหนุนใจ การให้กำลังใจคลายเหงา คลายความกังวล พร้อมอธิษฐานเผื่อ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เกิดความอบอุ่นใจ ไม่รู้สึกหว้าเหว่และโดดเดี่ยว พร้อมมอบของฝากที่เป็นอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเขา

การดูแลสุขภาพ-จิตใจผู้สูงอายุ

เพราะช่วงสุดท้ายของชีวิตมักถูกผู้คนหลงลืม หน้าที่ของเราคือให้เกียรติและทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในช่วงเวลาสุดท้าย

ทีมแพทย์เชี่ยวชาญอาสาจากประเทศสิงค์โปร์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจว่ายังมีผู้ที่ไม่รู้จักที่คอยห่วงใยร่างกายที่เสื่อมโทรมของพวกเขาเป็นอย่างดี 

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โครงการผู้สูงอายุยากไร้
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"