โครงการพัฒนาชุมชน

สร้างครอบครัวที่ปลอดภัย ฟื้นฟูชุมชน

•   การพัฒนาชุมชนเป็นมากกว่าแค่การศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ เราสร้างมิตรภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และชุมชน

•   โครงการพัฒนาชุมชนของ RADION เริ่มต้นขึ้นในปี 2010 เราได้เห็นว่า 80% ของผู้ใช้สารเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวแตกแยก หรืออยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา

•   จึงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการวางรากฐานชุมชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตคนที่ยั่งยืน

•   เราได้ลงทุนในการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม เพิ่มอาสาสมัครในชุมชน และให้ความรู้ สร้างความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ประสบปัญหาครอบครัว

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โครงการพัฒนาชุมชน
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"