กิจกรรม/ข่าวสาร

30
07
2022

มูลนิธิเรดิออนฯ จัดอบรม “ผลกระทบกัญชากับโลกปัจจุบัน” ในชุมชนเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนและคนในชุมชนภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบกัญชากับโลกปัจจุบัน” ในชุมชนเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. โดยศาสนาจารย์รัญชัญ ชาววิวัฒน์ วิทยากรพิเศษที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย และประชาชนในตำบลเข็กน้อย เข้าร่วมการอบรมและกิจกรรม

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"