กิจกรรม/ข่าวสาร

17
12
2022

กาล่าดินเนอร์ 'Be the light' เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม

โดยงานกาล่าที่จัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความรุนแรงเพื่อฟื้นฟูและบำบัด โดยมีเป้าหมายในการระดมทุน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็ก 100 คน ในปี 2023

และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานในประเทศไทย การระดมทุนครั้งนี้จะส่งตรงไปยังการช่วยเหลือเด็ก 100%

ภายใต้ตีม "จงเป็นแสงสว่าง" และไม่ควรมีเด็กคนใดต้องโดดเดี่ยวและสู้เพียงลำพัง

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"