กิจกรรม/ข่าวสาร

16
04
2023

ค่ายสงกรานต์ 2023 กิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

เทศกาลสงกรานต์ 2023 ปีนี้มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดค่ายสงกรานต์สำหรับเด็กๆ ในระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2566 เทศกาลสงกรานต์ของไทย ถือเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ดังนั้นมูลนิธิเรดิออนฯ จึงจัดค่ายสงกรานต์สำหรับเด็กในโครงการของเรา เพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวเติมเต็มความสุขให้กับพวกเขา 

กิจกรรมค่ายสงกรานต์ 6 วัน 5 คืน เด็กๆ จากสาขาเพชรบูรณ์เดินทางมาเข้าค่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ เด็กๆ จาก STK1,2 และ 3 ได้รับการอบรม เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ได้ฝึกทักษะการทำขนมไทย รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงการทัศนศึกษาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ขอบคุณมูลนิธิสุขสวัสดิ์ที่ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ร่วมกับเรา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายสงกรานต์ในครั้งนี้
ขอบคุณทุกการเสียสละเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ ในช่วงเวลานี้

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"