กิจกรรม/ข่าวสาร

5
12
2022

Hope Camp ครั้งแรกกับการจัดค่ายเด็กทุนในโครงการ Hope Scholarship

Hope Camp ครั้งแรกกับการจัดค่ายเด็กทุนในโครงการ Hope Scholarship เด็กทั้งหมดจำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมค่าย Hope camp ในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ที่มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของเด็กทุนในโครงการของเราตั้งแต่เด็กทุน Hope รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 3 โดยภายในค่ายได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาชุมชนโดยอาศัยสินทรัพย์ของชุมชนเป็นฐาน (Asset Based Community Development (ABCD)) เรียนรู้เรื่องการสร้างสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน การลงพื้นที่จริงในชุมชนเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาถึงบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนม้ง และมีโอกาสเข้าร่วมการเสวนาแบบเปิดกับผู้นำระดับสูงในพื้นที่

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"