กิจกรรม/ข่าวสาร

3
06
2023

พิธีเปิด Wesley Room : ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการห้อง Wesley Room : ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจาก Wesley Methodist Church จากปรเทศสิงคโปร์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ขอบคุณทีม Wesley Methodist Church ที่สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในการเรียนรู้ การศึกษา รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะจากโปรแกรมกราฟฟิก โดยในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 มีการจัดอบรมสอนการออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้นผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับเด็กๆ ในโครงการ

และในช่วงเย็นวันที่ 3 มิถุนายน ทางทีม Wesley ได้จัดเตรียมอาหารเย็นและสอนเด็กๆ ในการทำบักกุ๊ดเต๋ (Bak Kut Teh) เมนูแสนอร่อยจากประเทศสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันเด็กๆ ของเราก็ได้สอนทางทีม Wesley ทำข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเช่นกัน ในเย็นวันที่ 4 มิถุนายน 2566

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"