กิจกรรม/ข่าวสาร

10
09
2022

อบรมหัวข้อ โรคไข้เลือดออกกับการดูแลสุขภาพในภาวะ Long Covid-19 ในชุมชนเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรมหัวข้อ โรคไข้เลือดออกกับการดูแลสุขภาพในภาวะ Long Covid-19 ในชุมชนเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยคุณหมอภูชิสส์  วงศาวรินท์ นักวิชาการชำนาญการจาก รพสต.เข็กน้อย เป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากคนในชุมชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการดูแลสุขภาพในภาวะ Long Covid-19 แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย หนุนใจซึ่งกันและกัน แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตร่วมกัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่คนในชุมชน

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"